Wednesday, 6 April 2016

www.alumniack.com

या संघटनेच्या वेबसाइटवर 
उजव्या कोपऱ्यात facebook icon शेजारी फ्लॅश होत असलेल्या "Sponsor Now " या लिंक वर ऑनलाइन जाहिरात व डिजिटल फ्लेक्स स्पॉन्सरशीप साठी सुविधा उपलब्ध करणेत आलेली आहे. या सुविधेचाही online advertise व Sponsership करीत वापर करता येईल
मध्यवर्ती समिती
 डॉक्टर एन डी जांभळे - अध्यक्ष (सत्कार समिती ) , 9422382380
श्री. भोसले उपाध्यक्ष, 9371100161
प्रोफेसर अरुण मराठे -सचिव (सत्कार समिती ) 9850047400
,डॉक्टर आर डी घाटगे -खजिनदार (वित्त व सत्कार समिती ), 9822866016
डॉक्टर एम बी जुई (सत्कार समिती ), 9890029912
डॉक्टर गजानन खोत असोशिएट डीन (सत्कार समिती ), 9881463686
 डॉक्टर आर व्ही कुलकर्णी , 9096384436
 संजय शिंदे (वेबपोर्टल व विदयार्थी समन्वय समिती ) 9422404242
,उत्तम पाटील ( केटरिंग व मंडप समिती ) , 9860303036
संतोष पाटील (विदयार्थी समन्वय समिती ) 9420457775
,संजय पवार (स्मरणिका व जाहिरात  समिती ) 9011388888

सत्कार समिती
 डॉक्टर एन डी जांभळे - अध्यक्ष  9422382380   प्रोफेसर अरुण मराठे -सचिव 9850047400
डॉक्टर आर डी घाटगे -खजिनदार 9822866016  डॉक्टर गजानन खोत असो. डीन 9881463686
डॉक्टर एम बी जुई 9890029912   नामदेव मासाळ 9404954399  डॉक्टर देशपांडे ए एन  9423325879

 वित्तीय व्यवस्थापन समिती

डॉक्टर आर डी घाटगे -खजिनदार 9822866016  राजू भोपळे 9421101642 प्रणव मोहिते 8888323007
स्वप्नील चेंडगे 9421973912  श्रीहरी पारगावकर  9225814945 योगेश इंगवले  9273335355      
स्मरणिका व जाहिरात  समिती

डॉक्टर मदने  9881657174        डॉक्टर जे पी पाटील
डॉक्टर चिपरीकर 9673284680        संजय पवार 9011388888
अरुण कुंभार    9423162061        अपर्णा धुमाळ 7588695505
भाग्यश्री पवार 9552112700         शुभांगी आरोसकर 9421107178
केटरिंग व मंडप  समिती 
 संजय शिंदे 9422404242    कँप्टन उत्तम पाटील 9860303036    संग्राम धुमाळ7588695507
 सचिन चौगुले 9922634849   संतोष पाटील 9420457775  अतुल जाधव 8975767533    
मिलिंद  उपाध्ये7588577892 राजू भोपळे 9421101642   सतीश नावलगी 7588490126
राहुल देसाई 9011071769 नामदेव मासाळ 9404954399  तुकाराम पाटील  9850169550
योगेश इंगवले 8007611673 संदीप पाटील 9404400442  युवराज पाटील 9767089119  
बाजीराव खाडे 9850843939 सुर्यकांत मगदूम 9011787450
राजू कोरे 9860325674   राहुल देसाई   9011071769  प्रशांत राजमाने 9404991122

मुख्य कार्यक्रम समिती 
 डॉक्टर एन डी जांभळे – अध्यक्ष 9422382380  डॉक्टर गजानन खोत असो.डीन 9881463686
प्रोफेसर अरुण मराठे -सचिव 9850047400  डॉक्टर एम बी जुई 9890029912
 डॉक्टर मोहिते 9422413765   भाग्यश्री  पवार 9552112700
सर्वसाधारण प्रशासन  समिती -
संजय शिंदे 9422404242    कँप्टन उत्तम पाटील 9860303036    संग्राम धुमाळ7588695507
 सचिन चौगुले 9922634849   संतोष पाटील 9420457775  अतुल जाधव 8975767533    
मिलिंद  उपाध्ये7588577892 राजू भोपळे 9421101642   सतीश नावलगी 7588490126
राहुल देसाई 9011071769 नामदेव मासाळ 9404954399  तुकाराम पाटील  9850169550
योगेश इंगवले 8007611673 संदीप पाटील 9404400442  युवराज पाटील 9767089119  
बाजीराव खाडे 9850843939 सुर्यकांत मगदूम 9011787450
राजू कोरे 9860325674   राहुल देसाई   9011071769  प्रशांत राजमाने  9404991122
आजीव सदस्य वाढविणे  समिती 
 सर्व बँच प्रतिनिधी
स्वागत व नोंदणी   समिती -
 डॉक्टर आर व्ही कुलकर्णी  9096384436 डॉक्टर मदने 9881657174  डॉ. भोसले :9421974185
 डॉक्टर संग्राम धुमाळ  7588695507 डॉक्टर आर बी शिंदे 9420007774   राजू जाधव 7588699177
 प्रणव मोहिते   8888323007  विनायक भोई   7767977461  स्वप्नील चेंडके 9421973912
शुभांगी आरोसकर 9421107178 सचिन चौगुले 9922634849 सुप्रिया शिरगावे 8698452515


प्रायोजक   समिती -

 डॉक्टर पी बी मोहिते 9422413765  डॉक्टर देशपांडे, 9423325879  बाजीराव खाडे, 9850843939 सुरज पाटणे , 8149490505 शंकरराव बर्गे 9423268497,  श्री भोसले 9371100161 ,अतुल जाधव 8975767533  ,श्री  मास्तोळी 9822049910  ,सिद्धनाथ सगरे ,9420627438   संग्राम धुमाळ ,  7588695507 शिवराज पाटील,9823986555   अमर जाधव , 88888741777  संध्या देशमुख ,    ,भाग्यश्री पवार , 9552112700  रणजीत बोरावके 9637069051,  अजित पवार 7588060167 ,  अशोक पाटील,9761996220   उमेश पाटील,9404990999  राहुल श्रीरामे  9881139493
 व  इतर  सर्व बँच प्रतिनिधी
 बँज  समिती -
 संतोष पाटील 9420457775  जामसंडेकर8275917676    प्रशांत राजमाने 9404991122
कृषिसंगम 

कृषीसंगम होवो हा ज्ञानविज्ञानाचा
आजी माजी विद्यार्थी मैत्र ऐक्याचा

रूजवूया विचार कृषिविज्ञानाचा  
कृषिविज्ञाने मिळे वसा प्रगतीचा

संगम जुन्या आठवणीं उजळण्याचा 
जुन्या मैत्रीतले सप्तरंग जपण्याचा 

होस्टेलचे मनस्वी दिन आठवण्याचा 
काळ तोच उमेदीचा मने बहरण्याचा 

आदर करूयात ज्ञान तपस्येचा 
संशोधकांचा नि कृषि शास्त्रज्ञांचा 

मान राखूयात सकल गुरुजनांचा 
स्फूर्तिदायी तयांच्या शिकवणीचा

नित्य मार्गप्रदीप त्या अर्ध्वर्यूंच्या
आदर्शाचा अाणि कार्यकर्तृत्वाचा 

ध्यास घेऊया शेतीच्या भरभराटीचा 
अभ्यासाने कृषिवैभव फुलवण्याचा

डंका बळीराजाच्या सुखवैभवाचा 
चौमुलुखी कीर्ती अन समाधानाचा 

भातृभाव सदा मनोमनी जपण्याचा 
कृषिमित्रांना नित साह्य करण्याचा 

कृषिसंगम होवो उत्सव मनामनांचा
कृषि महाविद्यालयाच्या उत्साहाचा 

विजयग्रज
               All ACK Alumni
          कृषी संगम २०१६

           कार्यक्रम पत्रिका

         दिनांक. १७ एप्रील १६  

सकाळी ८.००  ते ९.३०  नाव नोंदणी , चहा , नाष्टा 

सकाळी ९.३०  ते ११ .००     वर्षनिहाय कृषिमित्र ओळख 

                                                     मुख्य कार्यक्रम

सकाळी ११.००  ते ११ .०५       स्वागत व दिप प्रज्वलन  

सकाळी ११.०५  ते ११.१०       श्रद्धांजली

सकाळी ११.१०  ते ११ .२०     प्रास्ताविक  (प्रा.मराठे ,सचिव )

सकाळी ११.२०  ते ११ .३०    संघटना अध्यक्ष (डॉ.जांभळे) मनोगत 

सकाळी ११.३०  ते १२ .००   सत्कार समारंभ 

दुपारी १२.००  ते १.१५      संघटनेची ध्येय धोरणे या बाबत माहिती 

दुपारी १.१५  ते १.२०       “कृषी संगम २०१६ “   स्मरणिका    प्रकाशन  

दुपारी १.२० ते १.३५       मा.डॉ.के.पी.विश्वनाथ ,कुलगुरु, म.फु.कृ.वि.राहुरी  ,प्रमुख पाहुणे यांचे मार्गदर्शन 

दुपारी १.३५ ते १.५५      कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ.रघुनाथ घोडके ,कार्यकारी सचिव, अपारी,बॅकॉक यांचे मार्गदर्शन 

दुपारी  १.५५  ते २.००     आभार प्रदर्शन 

दुपारी २.००  ते ३.३०      जेवण 

दुपारी  ३.३०  ते ४.३०      बॅच निहाय ग्रुपफोटो कार्यक्रम 

दुपारी  ४.३०  ते ५.००      चहापान व समारोप